Kontakt ::

En de Rompelsja▀

Titel:

En de Rompelsjaß
Dat ruede RibbelcheEn de Rompelsjaß

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß,
do hatten mir att ärsch vell Spaß.
Do wonnt Marie-Luis', dat ös vür keene fies.
Dat hät e janz witt Hätz für jede jonge Fetz.

Marie-Luis' ös net verkiert,
denn bei dem hann mir all jeliert.
Dat kennt sich us, dat weeß Bescheed,
wie dat Spöllche jeht.

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß
stonnt eene röm un wor janz blaß.
Her hatt' noch keen Courage, hatt' Angs vür de Blamage.
Marie-Luis' reef: "Mann! Nu stell dich net su ahn!"

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß,
do witt jenaustens opjepaß,
wer bei Marie Luis' mieh als e Stöndche bliev.
Un mancher jeht zum Schluß op weeche Been no Huus.

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß,
do hatte mir att ärsch vell Spaß,
denn möt Marie-Luis', do kreste keene Knies.
Un wat dat Schönste ös: Et hätt' su'n schwere Bröß.

Rompelsjaß......................Rumpelsgasse
witt Hätz..........................weites Herz
jonge Fetz.........................junger Kerl
jeliert.................................gelernt
Knies................................Krach
Bröß.................................Brüste, Busen

zurück ...

Dat ruede Ribbelche

Bei Schulze Fränz em Lade, do hatt ich et jesehn:
su e feines ruedes Ribbelche, net billig wor dat Döng.
Ich saht zu mengem Pap: "Pap, dat Moped moß ich hann.
Mir fehlen noch 200 Mark, dehs du mir noch jet dran?"

Zwei Woche späder kohm ich möm Ribbel öm de Eck.
Un von dem Daach ahn wor ich nur noch op Jöck.
Vom Sportplatz en de Disko un morjens ahn de Bahn.
Ich janz vür om Ribbelche un höngedrop Mariann.
Her janz vür om Ribbelche, un höngedrop Mariann.

Ihr könnt mir alles nemme, et Hemp, et Jeld, et Huus.
Doch me ruedes Ribbelche, dat röck ich net eruss.
Nee, se ruedes Ribbelche, dat röck her net eruss.

Wie off hann ich mich domols op die Zwöllef jelaat.
Manche Blötsch em Ribbelche, zu Huus wurd nex jesaht.
Fuhr ich voll vom Ball hehm, konnt kaum de Stroß noch sehn,
dann woß me ruedes Ribbelche de Wäesch janz von alleen.
Dann woß se ruedes Ribbelche de Wäesch janz von alleen.

Ich hann att längs e Auto, ne decke Daimler Benz.
E Huus un och e Fräuche, dozo zwei staatse Pänz.
Wenn ich ans de Möpp hann un hange schwer en Brass,
dann schnapp ich mir me Ribbelche, dann jev ich richtig Jas.
Dann schnapp her sich se Ribbelche, dann jett her richtig Jas.

Ribbelche.....................Moped (höchstens 50ccm)
op Jöck........................auf Tour
Hemp...........................Hemd
Blötsch.........................Beule
de Möpp hann...............schlechte Laune haben
schwer en Brass............arg gestreßt

zurück ...